reede, 8. märts 2019

rahvusvaheline täiendkoolituse projekt digipädevuste õpetamisest eakatele

Selleks, et olla pädevad täiskasvanu hariduse korraldamisel ja pakkumisel, algatasin ning koostasin aasta tagasi projekti “Vanus ei tohi olla piiranguks: digipädevuste õpetamisest eakatele" (Age should not be a limit: teaching digital skills for elderly people), millele saime ka Nordplus Adult raames rahastuse. Septembris 2018 kogunesime, arutasime ja jagasime kogemusi Tartus ning Pärnus, detsembris 2018 Tamperes ja märtsis 2019 koguneme taas Vilniuses ning Utenas.
Projektis osalevate raamatukogude kogemused digipädevuste õpetamisel on erinevad. Põhjamaades rahvaraamatukogud toimivad riigi ja ühiskonna jaoks aktiivsete partneritena täienduskoolituste pakkumisel, sh elukestva õppe raames erinevate koolituste pakkujate, korraldajate ning vahendajana. Baltimaades hetkel rahvaraamatukogudel veel sellist selget staatust ei ole, kuigi projektis osalevatel raamatukogudel on juba mitmekesine koolitamiskogemus, mida jagada.

Fotol: osalejad tutvumas ja kogemusi vahetamas Tartu Linnaraamatukogu Karlova harukogus, vahetult enne Nutiakadeemia koolituse algust

Eesti inimesed on huvitatud rahvaraamatukogus erinevatel elukestva õppe üritustel ja koolitustel osalemisest, seda näitas ka Eesti inimeste hulgas hiljuti läbiviidud raamatukogude ja muuseumide külastajate ja mittekülastajate uuring – elanikkonnast 48% oleks neist võimalustest huvitatud. Leedu raamatukoguhoidjad on algatanud ulatusliku endapoolse ettevõtmise nn kolmanda põlve ülikooli (Third Age University), mille raames täiskasvanutele erinevates valdkondades koolitusi pakutakse.
Et eakate huvidest, vajadustest ning soovidest paremat ettekujutust saada, teeme koostööd ja külastame projekti raames ka hooldekodusid, päeva- ja tervisekeskusi. Muuhulgas on meil seetõttu üheks partneriks ka Tammiste hooldekodu Pärnust.

Fotol: külas Mukanetti-s Tamperes, kus eakad ise eakaid aitavad, nõustavad ja koolitavad

Kommentaare ei ole: