teisipäev, 27. mai 2008

Live Book Search

Eelneva teema ja postituse jätkuks veel üks uudis teabe digitaalkujule viimisest ja koostööst suurte firmadega.
Kirjutisest "Why killing Live Book Search is good for the future of books" saab lugeda, et MicroSoft loobub plaanist teha oma/ekstra raamatuotsing (Live Book Search) koostöös Open Content Alliance'ga (Internet Archive), keda on aastaid materiaalselt toetatud ja kes on juba palju materjali digikujule viinud. MicroSoft ei pea spetsiaalset otsingut siiski heaks äriks ja arvab, et parem on võimaldada seda nende kogu veebi hõlmava otsimootori vahendusel. Otsustatakse selles kontekstis jääda ikkagi navigatsioonisüsteemiks ja mitte saada ka sisupakkujaks. "Based on our experience," wrote Nadella, "we foresee that the best way for a search engine to make book content available will be by crawling content repositories created by book publishers and libraries."
Open Content Alliance' poolt arvatakse, et ehk ei olegi see MicroSofti poolt vale samm. "In a way, Kahle sees the retreat of the corporations from OCA as a necessary step, perhaps even a good one. He's a firm believer in the idea that corporations should not be the entities we trust to provide access to important cultural data stores. If people think that corporations are the right way to access the history of human discourse, Kahle says they're in for "a series of very rude shocks.""

pühapäev, 25. mai 2008

Google "ostis" OCLC?

hmm. Et aprillinali saabki tõeks? Asjalugude arengust saab lugeda Net-Gold grupi arhiivist:
In April Google Bought OCLC: In May OCLC Project Opens WorldCat Records to Google.
Sealt ja 23. mai Information Today'st muuhulgas järgmist:
"Librarians and library patrons can expect to see the leading library vendor bringing Google Book Search (GBS; http://books.google.com/) --on its way to becoming the worlds largest library-- to greater prominence throughout its offerings. This week, OCLC (http://www.oclc.org/) signed an agreement confirming and increasing the links between OCLCs WorldCat.org free web service(http://www.worldcat.org/) and Google Book Search. According to Chip Nilges, vice president of business development at OCLC, this formalizing of OCLCs "Find in a Library" relationship with Google Book Search, begun in 2003, marks the first step in a new initiative. By the end of FY 2009, Nilges expects OCLC to have an integrated platform "to make WorldCat.org and WorldCat Local the end-user environment for all licensed electronic products, including NetLibrary, Electronic Collections Online, and FirstSearch." All the books coming into Google Book Search from library partners will be linked through WorldCat, including public domain books available for downloading.Though the arrangement applies only to books supplied by the library partners to Google Book Search, not the publisher partners, it already covers more than 1 million books. An OCLC representative confirmed that all the libraries partnering with Google both U.S. and foreign are OCLC member libraries. Google will have access to MARC records from WorldCat. Under the new agreement, OCLC agrees to create MARC records for Google Book Search digitized content from existing records for print content in their system and will create new records for any content they do not already have. They will also add links to Google Book Search for existing records. Though no time frame was given for completing the project, Nilges didn't seem worried. Apparently the task of adding masses of catalog records is a familiar one. He didn't consider this unusually large."

neljapäev, 15. mai 2008

digitaalne elu ja selle talletamine

Viimases Ariadnes on huvitav artikkel "Digital Lives: Report of Interviews with the Creators of Personal Digital Collections", mis tutvustab uurimust eradigikogudest ja nende suhestumist nö ametlike repositooriumitega.
Kas meie poolt digitaalselt loodav ja tehtav ikka saab piisavalt tallele ka tulevastele põlvedele või ei jää meist järele paljugi sellest, mis tänapäeval luuakse? Uuritakse, mida ja kuidas inimesed ise, nö eraviisiliselt selle eest hoolt kannavad.

teisipäev, 6. mai 2008

infokirjaoskusest, veebist ja seiklemisest

Sheila Webber ehk Sheila Yoshikawa peab Second Life's infokirjaoskuse alast kooli Infolit iSchool. Tema tegemistest ja muljetest selle ettevõtmisega seoses saab lugeda tema blogist Adventures of Yoshikawa - kasulik tutvumine-jälgimine. Kõne all on haridusteemad, infokirjaoskuse arendamine, raamatukogutöö jpm.

Mitte nii seikluslik ja hoopis asisem on Sheila Webberi nö päriselu infokirjaoskuse blogi, kust leiab sissekandeid infokirjaoskuse arengutega seoses ja kasulikke viiteid teistele teemakohastele allikatele ja materjalidele.
Muuhulgas viitab ta Suurbritannias hiljuti läbiviidud uue nn google põlvkonna infokäitumise uuringule, mis kinnitab kahtlusi inimeste halvast infokirjaoskusest: uuring ja artikkel sel teemal. Uuriti inimeste infootsiharjumusi, käitumist virtuaalraamatukogus ja pakutakse välja võimalikke tulevikustsenaariume olukorra arenguteks ning parandamiseks.
Samuti on huvitav välja tuua (ja ka mu eelmisele postitusele omamoodi järjeks) Guardian' raamatukogudele pühendatud erileht Libraries unleashed, kus alateemadeks on akadeemilise raamatukogu tulevik, raamatukogu kui koht õppimiseks, raamatukogu 2.0, uued ärimudelid, digiteerimine, uus kasutaja ja ka raamatukoguhoidja (uued) rollid.

Samuti leiab tema blogidest väga ilusaid loodusfotosid :)