reede, 30. november 2007

Üldine Digitaalraamatukogu

Selle nädala suur uudis oli Universal Digital Library teade teisipäeval 1,5 miljoni raamatu digiteerimisest ning nende kättesaadavaks tegemisest avalikkusele.
Ettevõtmine on väga ambitsioonikas, kus soovitakse digiteerida kogu kultuuripärand. Selle algatajaks ja peamiseks rahastajaks on Carnegie Melloni Ülikool ja partnerid. Suure osa seni digiteeritud kogudest moodustavad India ja Hiina allikad ameerika (lääne) omade kõrval. Ning koostööd tehakse ka Egiptuse Aleksandria raamatukoguga.
Kogu on muljet avaldav, otsivõimalusi peetakse aga veel kasinaks (sh märksõnastatud vähe).
(Vt lisaks: CNETi uudist ja Pittsburgh Post-Gazette'st pärinevat.)

Esimene e-raamatute projekt võrgus oli Gutenbergi projekt, mis alustas 1971 ja kus praeguseks on tasuta kättesaadav üle 20 000 raamatu täisteksti erinevates formaatides ja keeltes ning koostöös teiste e-raamatute pakkujatega üle 100 000 väljaande.

Viimastel aegadel palju kõmu ja vastakaid emotsioone tekitanud Google' ettevõtmine koostöös mitme suure lääne raamatukoguga kajastub Google Book Searchis, kus digiteeritakse hinnalisi kollektsioone. Kaasa löövad ka paljud raamatukirjastajad ning -müüjad. Siin ei ole küll palju tekste vabalt veel tasuta loetav, kuid üht-teist siiski.

Lisaks võib leida kasulikke soovitusi ResourceShelfi teemaga haakuvast kirjutisest.

teisipäev, 27. november 2007

Täiendame Vikipeediat

Vikipeedia on üks vahva ja asjalik ettevõtmine tänapäeva infomaailmas. Ta on vaba entsüklopeedia, mis on kõigile vabalt kasutatav ja igaühe poolt täiendatav ning parandatav.

Veeb 2.0 võimalusi nö reaalsetes oludes katsetades (sest e-õppe keskkonnas saab ju õppetöö kontekstis ka wikisid tehtud) täiendavad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduste üliõpilased Vikipeediat, kirjutades sinna oma erialavaldkondi puudutavaid artikleid. Artiklid on juba lisatud või kohe tulemas järgmistel teemadel: teavik, dokument, akt, protokoll, käskkiri, andmebaas, infovajadus, infootsing, infoteadus, raamatukogundus, raamatukogude ajalugu, bibliograafia, dokumendihaldus, arhiiv, arhivaal, arhivaar, asjaajamine, infojuhtimine, e-raamat, virtuaalraamatukogu, UDK, Tartu Ülikooli Raamatukogu, säilitamine, digitaalne dokumendihaldus, sisekommunikatsioon, infoühiskond.


Et Vikipeediast praktiliselt puudusid materjalid, mis meie eriala tegemisi puudutavad, siis oli üliõpilastel küllaltki vaba voli, millest kirjutada. Väga paljudest teemadest me aga veel ei jõua kirjutada, mistõttu kutsume kolleege oma ettevõtmist järgima! Vikipeedia on hea võimalus tutvustada valdkonda, millega tegeled. Igast asjast räägivad ikka kõige paremini need, kes asjaga ise tegelevad.