neljapäev, 15. detsember 2011

multimeediumi vahendusel ammustesse aegadesse

Käisin eelmisel nädalal Berliinis ja vahendaksin siin natuke kahest muuseumist saadud suurepärast elamust. Seda Youtube' ülespandud videote vahendusel.
Pergamoni muuseum on tõeline maiuspala kõigile antiikaja huvilistele:

Siin aga antiikaja linna panoraam, mis on kokku konstrueeritud muuseumi kogudes oleva ja muu teadaoleva alusel:

Heli, valguse ja staatilise pildiga tekitatakse üsna ehe, igapäevaelus kohaloleku tunne :)

Berliini ajalugu jutustavas muuseumis The Story of Berlin on leidlikult kasutatud erinevaid multimeedilisi võimalusi - kogeda võib kõigi oma meeltega, kohati isegi haistmise läbi!

teisipäev, 13. detsember 2011

e-raamatust raamatukogus ja seonduvad kitsaskohad

Viimases ajakirja Searcher numbris ilmus ülevaatlik murelugu raamatu tulevikust e-raamatuna ja sellega seonduvatest vasturääkivustest raamatukogu kontekstis. Ebooks on Fire: Controversies Surrounding Ebooks in Libraries - autoriõiguse küsimused, teksti kaitse (ehk kui e-teksti on lihtne teha parandusi, siis milline on õige versioon?), arhiveerimine ja sellega seonduv (kirjastaja või kelle serveris?), konfidentsiaalsuse küsimused, ostmine vs laenutamine vs omamine, jt.
Tegelikult on siin sarnased küsimused, mis on kõne all olnud juba e-teadusajakirjanduse ja täistekstandmebaaside kontekstis arutamisel. Lihtsalt olukord on uuesti ja nö laiemalt päevakorral, sest kandepind on laienenud ja väga häid lahendusi seni leitud ei ole.

Artikli autor lõpetab mõttega, et e-raamatut praegusel kujul me ei vaja koos kõigi sellega kaasa tulevate kitsenduste, keeldude ja kontrolliga; vaja oleks revolutsiooni - et raamat oleks siis tõepoolest midagi uut ja kõigile rõõmu ning rahuldust pakkuvat! (olemuslikult, kujunduselt, ärimudel jne) Selleni jõuab aga vaid üheskoos - kokku peaks tulema nii loojad, kättesaadavaks tegijad kui alles hoidjad.