laupäev, 27. oktoober 2012

raamatukogu tegevusalade ümberkujundamine

Kuidas ja mis suunas raamatukogusid arendada? Millised on need tegevuskontekstid, kus raamatukogud on ikka olulised ja vajalikud tänapäeva võrgustunud maailmas? Kuidas oma tööd korraldada, et pidevalt muutuvate oludega samas tempos püsida?
Siin üks kaasamõtlema ärgitav videoettekanne selle aasta algusest Lorcan Dempsey'lt:


neljapäev, 25. oktoober 2012

raamatukogu- ja infotöötajate koolitamisest

Sel nädalal toimub meil mitmeid suuri üritusi, nagu näiteks iga-aastased raamatukogupäevad. Või juba ka Eestis on traditsiooniks saanud rahvusvahelise Avatud Juurdepääsu Nädala tähistamine.. Kuid sel nädalal on ka üldhariduskoolides koolivaheaeg ja paljud kõrgkoolid korraldavad lahtiste uste päevi oma õppekavade tutvustamiseks, et kevadistel koolilõpetajatel oleks kergem oma edasiõppimise plaane teha!
Üks kindlasti tulevikku vaatav eriala, mida omandada, on infotöötaja oma! Tartu Ülikoolis toimub kindlasti ka 2013. aasta sügisel vastuvõtt raamatukogundus ja infokeskkonnad ning info- ja dokumendihaldus õppekavadele rakenduskõrghariduse ehk kõrghariduse tasemeõppe 1. astmes. Vastu võetakse nii päevaõppesse, kui Avatud Ülikooli ehk kaugõppesse - kõikjale riigieelarvelistele kohtadele. Edaspidi senisest erinev saab olema linn, kus õpitakse (Viljandi asemel Tartu) ja lüheneb ka õppeaeg - 4 aasta asemel 3 aastat (senisega võrreldes väheneb üld- ja valikainete osakaal). Organisatsiooni infotöö magistriõpe kestab 2 aastat, vastu võetakse päevaõppesse, õppekaval on riigieelarvelised kohad. Õpe toimub tsükliõppe vormis ja sobib tööl käivale inimesele.

Kas või miks raamatukogu- ja infotööd õppida? Ehk mida ta endas tänapäeval sisaldab - see on hästi lahti kirjutatud viimases Scandinavian Library Quarterly numbris, mis on pühendatud Põhjamaade raamatukogu- ja infotöötajate erialaharidusele. Näiteks on üheks oluliseks muutuseks viimastel aastakümnetel erialahariduse üleminek kutsehariduselt kõrgharidusele, sest vähemast enam tänapäevases inforuumis ei piisa!
 Haridusse tasub igal ajal investeerida :)

kolmapäev, 24. oktoober 2012

ise kirjastamine järjest populaarsem


Kuulsat Books In Print andmebaasi koostav ja kirjastamist ning raamatuturgu jälgiv ja uuriv firma Bowker teavitab oma uuringutulemustest ise kirjastamise valdkonnas: Self-Publishing Sees Triple-Digit Growth in Just Five Years, Says Bowker® 

Võrreldes 2006. aastaga on ise kirjastamine kasvanud 287% - Ühendriikides ilmub selliselt juba rohkem kui 235 tuhat nimetust raamatuid, sh e-raamatud. E-raamatute kasv võrreldes 2006. aastaga on 129%. 2011. aastal 43% ilmunud trükitud raamatutest ilmus juba sellise ärimudeli järgi!

väljasurev nähtus?

... või on kuulutused surmast siiski enneaegsed? :)
Blogida või mitte - selles on küsimus! Eelmise nädala TIME avaldas 25 Best Blogs 2012 - huvitav valik.
"Pundits keep predicting that blogging will die off, a victim of Facebook, Twitter and other simpler methods of self-expression. But the blog is still thriving; it’s just evolving. Today’s blogs offer everything from serious investigative journalism to silly photos, and they’re created by everyone from talented amateurs to staffers at some of the world’s largest media companies. We picked 25 gems, focusing on ones that aren’t yet household names."

laupäev, 13. oktoober 2012

sügisene lugemissoovitus

Hariv ja kasulik lugemine igale infotöötajale: Marek Tamme hiljuti Loomingu Raamatukogus ilmunud esseekogumik Monumentaalne ajalugu (LR 28-30/ 2012).
"Vaatluse all on eestlaste suhted oma minevikuga: kuidas rahvuslikku ajalugu on mitte üksnes kirjutatud, vaid ka avalikult etendatud, kivisse raiutud või seadustega põlistatud; kuidas ajalugu on Eestis elatud. Raamatu kümmet esseed liidab küsimus, miks mäletatakse Eesti ajaloost teatud sündmusi ja nähtusi ning miks on unustusse vajunud paljud teised, ehk teisisõnu – milline loogika on kujundanud eesti kultuurimälu."
Toimetajana maailma humanitaarteaduste vallast palju väärt tekste Eesti lugejale vahendanud Marek Tamme enda käsitlused Eesti ajaloost ja kultuurimälust. Sümpaatne!