neljapäev, 28. veebruar 2013

olemas olla!

ERÜ tähistas täna ümmargust sünnipäeva. Mina kahjuks füüsiliselt ei saanud töökohustuste tõttu kohal olla, mõttes aga olin küll. Alljärgnevalt tervituseks kõigile kolleegidele: kaks suurepärast ütlust suurepärastelt kirjanikelt!neljapäev, 21. veebruar 2013

kasutatud e-väljaanded uuesti müüki?

Publishers Weekly vahendab järgmist uudist: Sale of Used E-books Getting Closer. Olgugi, et digitaalne teavik ei kulu jms, siis tema autoriõigused ja selle pealt teenitav tasu võiks olla võimalikult palju sissetoov! Ehk siis kui raske on ikka senistest ärimudelitest loobumine.
Kaks väljavõtet:
"ReDigi uses a so-called “verification engine” to determine whether a given song, or soon an e-book, has been legally downloaded and can be resold. And it provides an “atomic transaction” that transfers content without copying it."
"In addition, what separates ReDigi not just from Amazon but from sellers of used physical books and CDs is that it pays artists and other copyright holders (and soon authors and publishers) when it sells pre-owned digital media."

kolmapäev, 20. veebruar 2013

andmed ja neist lähtuv turundamine

Oma igapäevastes toimingutes jätame me endast maha palju digitaalseid jalajälgi, mis kõik võivad osutuda kellegile kasulikuks teabeks.. ma ei ole varem siin blogis sellisel infootsingu tahul peatunud, kuid Search Engine Land'i vahendusel saab mh lugeda arengutest ja tegemistest selle kohta, kuidas meie erinevad jalajäljed üles nopitakse ja sealt edasi meid juba kellegi teise poolt soovitud radadele suunatakse. 
Why Do Big Data & Programmatic Marketing Actually Matter? Tekstis on palju viiteid, näiteks: Can Search Marketers Own ‘Programmatic Marketing’ & ‘Big Data’? Viimasest ka kaks mõiste selgitust:
Big Data: Really big sets of data, cumbersome to collect and manage, and difficult to extract meaningful actions in a realistic time frame. Basically, its lots of data!

Programmatic Marketing: It has come to mean the way in which RTB media is bought, using data to make marketing decisions in real-time. Accurately, it refers more to the actual action of how media is bought in real-time – an approach that allows rules to be written that have varying outcomes given the circumstances.

neljapäev, 14. veebruar 2013

talvine lugemissoovitus!

Hiljuti ilmus eesti keeles Lev Manovichi "Uue meedia keel". Tegemist on mitmeski mõttes olulise tekstiga ja kuna seda on nüüd võimalik lugeda ka eesti keeles, siis väga soovitan. Väljavõte raamatu tutvustusest:
"Teoses esitab Lev Manovich esimese süsteemse teoreetilise käsitluse
uuest meediast, asetades uue meedia viimase paari sajandi visuaal- ja
meediakultuuri ajaloo konteksti. Ta vaatleb uue meedia toetumist vana
meedia konventsioonidele, näiteks ristkülikukujulisele pildiväljale ja
liikuvale kaamerale, ning näitab, kuidas uue meedia teosed loovad
reaalsuse illusiooni, suhestuvad vaatajaga ja kujutavad ruumi. Autor
selgitab, kuidas uuele meediale ainuomased kategooriad ja vormid, nagu
liides ja andmebaas, lõimuvad varasemate konventsioonidega, pannes
aluse uutlaadi esteetikale."

esmaspäev, 11. veebruar 2013

IFLA ettekirjutused e-sisu laenutamiseks

IFLA on teemaga tegelenud ja kokku pannud printsiibid, millest raamatukogud saaksid lähtuda e-raamatute jm digitaalse materjali kättesaadavaks tegemisel, e-laenutamisel. Koostatud on spetsiaalne veebileht, kuhu siis info järjest koonduks: E-Lending for Libraries. Siin aga printsiibid ja põhimõtted ise: IFLA Principles for Library eLending.