esmaspäev, 1. aprill 2019

digipädevuste edendamisest Leedus

Teadupärast on digiarenduste edenemisega lood Eesti raamatukogudes jätkuvalt nutused. Lähimaades on kõik kuulnud meie e-riigi lahendustest ja nii ollakse vägagi üllatunud kui selgub, et raamatukogud on sellesse edulukku väga vähe kaasatud!
Leedu ühiskonnas on riigi e-teenused Eestiga võrreldes vähem arenenud, kuid raamatukogudes pakutavad e-võimalused on küll meie omadest mitmekesisemad ja rohkemad. Seda siis just rahvaraamatukogude kontekstis, kuna sedapidi jõuab teenus avalikkuseni. Ning sealhulgas ka see, kuidas ühiskond näeb raamatukogusid kodanike digipädevuste arendamisele kaasa aitamas.
"Ühendatud Leedu" (Connected Lithuania) on ettevõtmine, mille raames tahetakse ühiskond kaasata digimaailma, e-teenuseid kasutama ja mille raames on läbi mõeldud ja põhjalikult ette valmistatud ka inimeste koolitamine. Peamiseks koolituspaigaks on rahvaraamatukogud üle maa. Koolitatakse raamatukoguhoidjaid, koostatakse õppematerjalid ja nii on raamatukogud omakorda ettevalmistatud koolitama kodanikke. Lähemalt saab vaadata Leedu e-kodaniku veebilehelt. (Meie e-kodaniku koolitaja koolitused selle ettevõtmisega eriti võrreldavad ei ole, kahjuks.)
Fotol on Utena raamatukogu digihub

Juba varasemalt on silma jäänud Leedu raamatukoguhoidjate aktiivsus erinevate projektide kaudu rahastuse hankimisel. Olles viimasel ajal mitu korda Leedu raamatukogudes käinud, saab tunnistada, et seda märgatakse ka ühiskonnas: raamatukogud üritavad ajaga kaasas käia raskustele vaatamata ning sedasi on nad arvestamist väärivad ja olulised institutsioonid ühiskonnas.
Eesti ei osale Euroopa Liidu digitšempioni programmis, Leedu aga küll (või ka näiteks Taani, Rootsi, Holland jpt). Digitšempioni ülesandeks on digiteemade ja -pädevuste tutvustamine oma riigis ning üheks oluliseks koostööpartneriks on talle raamatukogud.
Eesti ei löö kaasa ka üleeuroopalises ALL DIGITAL Week programmis, kus jälle rahvaraamatukogud saavad suureks abiks olla erinevate digivõimaluste tutvustamisel ja kasutamise toetamisel ning juhendamisel.
Kui me ise nähtavad ei ole ja ei osale, siis ei märka ega tea meid kaasata ka teised.

reede, 29. märts 2019

Utena linnaraamatukogu digihub

Utena raamatukogu algatusel neli naabermaakonna raamatukogu Leedust ja Lätist rajasid oma raamatukogudesse Interreg programmi toel digihub-id ehk perekondadele suunatud digitegevuste keskused (Family Digital Activities Center).
Keskuses on võimalik tegeleda robootikaga, 3D mudelduse, droonide jms-ga (fotod: Utena raamatukogu)
Võimalik on proovida ja enda osavust testida Kinect'i abil, kuid seigelda saab ka virtuaalprillide vahendusel
Rattasõiduga saab minna näiteks virtuaaltuurile kohalike ja/või naabrite vaatamisväärsustega tutvuma

Lisaks tehnikale telliti projekti raames ka spetsiaalset tarkvara, et oleks mida neid seadmeid kasutades kogeda. Väga põnev!

kolmapäev, 13. märts 2019

reede, 8. märts 2019

rahvusvaheline täiendkoolituse projekt digipädevuste õpetamisest eakatele

Selleks, et olla pädevad täiskasvanu hariduse korraldamisel ja pakkumisel, algatasin ning koostasin aasta tagasi projekti “Vanus ei tohi olla piiranguks: digipädevuste õpetamisest eakatele" (Age should not be a limit: teaching digital skills for elderly people), millele saime ka Nordplus Adult raames rahastuse. Septembris 2018 kogunesime, arutasime ja jagasime kogemusi Tartus ning Pärnus, detsembris 2018 Tamperes ja märtsis 2019 koguneme taas Vilniuses ning Utenas.
Projektis osalevate raamatukogude kogemused digipädevuste õpetamisel on erinevad. Põhjamaades rahvaraamatukogud toimivad riigi ja ühiskonna jaoks aktiivsete partneritena täienduskoolituste pakkumisel, sh elukestva õppe raames erinevate koolituste pakkujate, korraldajate ning vahendajana. Baltimaades hetkel rahvaraamatukogudel veel sellist selget staatust ei ole, kuigi projektis osalevatel raamatukogudel on juba mitmekesine koolitamiskogemus, mida jagada.

Fotol: osalejad tutvumas ja kogemusi vahetamas Tartu Linnaraamatukogu Karlova harukogus, vahetult enne Nutiakadeemia koolituse algust

Eesti inimesed on huvitatud rahvaraamatukogus erinevatel elukestva õppe üritustel ja koolitustel osalemisest, seda näitas ka Eesti inimeste hulgas hiljuti läbiviidud raamatukogude ja muuseumide külastajate ja mittekülastajate uuring – elanikkonnast 48% oleks neist võimalustest huvitatud. Leedu raamatukoguhoidjad on algatanud ulatusliku endapoolse ettevõtmise nn kolmanda põlve ülikooli (Third Age University), mille raames täiskasvanutele erinevates valdkondades koolitusi pakutakse.
Et eakate huvidest, vajadustest ning soovidest paremat ettekujutust saada, teeme koostööd ja külastame projekti raames ka hooldekodusid, päeva- ja tervisekeskusi. Muuhulgas on meil seetõttu üheks partneriks ka Tammiste hooldekodu Pärnust.

Fotol: külas Mukanetti-s Tamperes, kus eakad ise eakaid aitavad, nõustavad ja koolitavad

kolmapäev, 28. november 2018

natuke Dokk1 interjööre

Seekord mõned fotod Aarhusi Dokk1-st, mis pildistatud eelmisel suvel. Tegemist on ühe kõige kaasaegsema raamatukoguga maailmas, seda nii sisult kui vormilt. Olin seal mitu päeva ja sain mõningase tunnetuse sellest, mis ja kuidas on majas olla... kuid nagu nende avarate ruumidega tihti juhtub, siis pildistada ei ole neid lihtne (hea kaadri mõttes).
Vaade majale raamatukogu peasissekäigu suunalt
Raamatukogu fuajees, infolett ja nn turuplats

Eritasapinnaline ala (Rampen), mida saab kasutada väga erinevateks ettevõtmisteks (töötubadest ja paranduskohvikutest suurte kontserditeni)
Majas on kõikjal liigutatav mööbel, lastealal seinale võib kriidiga joonistada
Kui tuju tuleb võib ennast kellekski kostümeerida
Ka siseruumides võib ehitada liivalossi (fotol taamal ka üks laboriruumidest, kus parasjagu valmistati ette kokandusalast töötuba)
Mänguväljak kõige pisematele
Toimumas nn isealgatuslik keelekohvik
Rühmatööruumid
Raamatukoguhoidjalt abi saamas (raamatukoguhoidjad on konsultandi rollis, laenutamisega nad ei tegele)
Ümber maja, rõdul on suur mänguväljak

teisipäev, 13. november 2018

Calgary's avati uus linnaraamatukogu maja

Calgary's Kanadas avati novembri algul uus, põnev ja kaasaegne linnaraamatukogu peamaja. Citylab kajastab sündmust oma artiklis "Calgary’s New Public Library Opens with Ambition and Style". Raamatukogu saab pakkuda kogukonnale vajalikke teenuseid hoopis paremal moel, toimida kohtumispaigana ja inspireerida sümpaatse keskkonnaga. Lisan ühe interjööri näite:
Hea meel Calgary elanike ja linna külaliste pärast!

teisipäev, 30. oktoober 2018

tähelepanekuid Malmö linnaraamatukogust

Palju kuulsust kogunud maja, toredasti kombineeritud vana ja uus - selline on Malmö linnaraamatukogu peamaja. Viimasel ajal on nad lapsi ja noori kaasates uuendanud/uuendamas teenuseid just neile.
Linnaraamatukogu peamaja fuajees

Loodud on põnevaid sopikesi, kus mõnusalt olla. Kultuuride mitmekesisus aga nõuab teavitust, milleks ruum on mõeldud


Saab harjutada pillimängu
Laboris saab ette võtta mitmesuguseid tegevusi: joonistamisest-meisterdamisest kokkamise ja keemiliste katseteni

esmaspäev, 29. oktoober 2018

pilte Ventspilsi linnaraamatukogust

Seekord põige lõunanaabrite juurde. Ventspils on väga tore linn, kus on palju heakorrale ja -olule tähelepanu pööratud, sh kultuuriasutuste ja -objektide kaasajastamisele. Alljärgnevalt mõned fotod linnaraamatukogu renoveeritud peamajast kesklinnas:
Raekoja platsile jõudes, märkab kohe raamatukogu
Vaade raamatukogu uuele fassaadile
Raamatukogu fuajees
Osa 1. korruse lugemissaalist

Pidin Ventspilsis olles ka tööd tegema ja sealne keskkond oli selleks igati sobiv :)

reede, 26. oktoober 2018

iseteenindusvõimalused Kopenhaageni linnaraamatukogus

Taani raamatukogude külastamise üks peamisi põhjusi oli lähemalt teada saada ja näha nende iseteenindusvõimalusi. Kopenhaageni linnaraamatukogus on see hetkel kõige kaugemale jõudnud ehk neil on väljatöötatud video vahendusel virtuaalteenindus neiks tundideks kui maja on küll avatud, kuid inimesest teenindajaga kohapeal suhelda ei saa. Muuhulgas eeldab iseteenindus palju abistavaid materjale ja silmahakkavaid märgiseid ning juhendeid, et inimestel oleks võimalik ise hakkama saada. Viimane tundub väga iseenesest mõistetav, kuid nagu praktika näitab: tihti raskesti teostatav. Järgnevalt mõned fotod Kopenhaageni linnaraamatukogu peamajast:
Raamatukokku sisenedes tervitab selline suur infotahvel
Vaated fuajeest, kus on palju erinevaid väljapanekuid lugemissoovitustega ja kohvik

Vaade aatriumile
Iseteenindusala arvutite kasutamiseks, printimiseks, koopiate tegemiseks ja skanneerimiseks
Kõige juures on abistavad selgitused

 ... ja toredad märgistused
Viimasel fotol ongi virtuaalteeninduse näide, kust saab abi otsida ja/või video vahendusel raamatukoguhoidjaga suhelda

neljapäev, 25. oktoober 2018

ülesvõtteid Aalto ülikooli õpikeskusest

Kooli- ja ülikooliraamatukogude esmane roll on õppe- ning uurimistöö toetamine. Õppimine on muutumises ja sellest tulenevalt ka seda toetav raamatukogu. Kaasaegsed ülikooliraamatukogud kujundavad enda interjööre ümber õpikeskusele vastavaks, nii näiteks ka Aalto ülikooli raamatukogu Espoos. Tänapäevased õppematerjalid sageli pole enam paberil ja nii pole raamatukogul vaja enam hoidlaid varasemas mahus. Raamatukogu renoveerimise käigus kujundati hoidla põnevalt ümber õpikeskuseks!