kolmapäev, 26. märts 2014

kampaania Raamatukogud muudavad elukäiku

Ameerikas on parasjagu käimas üleriigiline kampaania Libraries Change Lives raames allkirjade kogumine Declaration for the Right to Libraries üleskutsele. Raamatukogud on seal riigis väga suurt rolli mänginud rahva harimisel ja demokraatliku ühiskonna üles ehitamisel. Ning nende roll on jätkuvalt oluline mh usaldusväärse info ja teadmiste vahendamisel jpm.
Järgimist vääriv ettevõtmine!

reede, 21. märts 2014

mida kuulsam, seda ülbem?

Veebi võimalused ja avatud juurdepääsu ideoloogia põhjustavad muutusi, kuid ka suurt segadust kirjastamismaailmas. Ärimudelite muutumise käigus on palju veel segaseid kontekste ja nagu ikka tuleb kellegile mingis kontekstis sogane vesi kasuks. Järgnevalt näide Elsevieri tegevusest:
"There is a wider cost than the monetary one. By providing mislabeled and mis-sold products Elsevier’s practice has devalued Gold Open Access. As the largest publisher their practice may suggest to other publishers that they need not take care and attention. The opportunity cost is large – readers will not have read articles to which they are entitled and, deterred by the Rightslink cost, will have failed to re-use materials. Authors may have been held to account by funders for “failing” to publish Open Access when it was Elsevier’s fault. It causes delay and waste in scholar’s research."
Konkreetsest juhtumist saab lähemalt lugeda: I ask Julian Huppert and David Willetts to formally investigate Elsevier’s unacceptable “Gold Open Access” ja siit: Elsevier are STILL mis-selling Open Access and behaving ILLEGALLY. They don’t care. Piinlik lugu.
Viidatud blogist leiab palju harivat lugemist avatud juurdepääsu problemaatika kohta akadeemilises kirjastamises. 

kolmapäev, 19. märts 2014

kes on rahvaraamatukogu kasutaja?

Tavapäraseks on saanud vastandamine traditsioonilise meedia ja selle tarbimisviiside ning uute, e-lahenduste harrastajate vahel, kus tegemist oleks justkui erinevates maailmades elavate inimestega. Kuidas võimalus raamatut tasuta laenutada raamatukogust võtab ära võimaluse seda müüa jpt kontekstid. Järgnevalt viide Pew Research Centeri uuringu tulemustele A new way of looking at public library engagement in America, mis avab rahvaraamatukogu teenuste kasutajate tausta ja kummutab sealhulgas eelarvamusi.

"Those who have extensive economic, social, technological, and cultural resources are also more likely to use and value libraries as part of those networks. Meanwhile, many of those who are less engaged with public libraries tend to have lower levels of technology use, fewer ties to their neighbors, lower feelings of personal efficacy, and less engagement with other cultural activities."