esmaspäev, 23. mai 2022

pilte Jurmala keskraamatukogust

Laupäeval käisime uudistamas Jurmala Keskraamatukogu uut maja. See on mõni aasta tagasi valminud ja igati kaasaegsete võimalustega (sh iseteenindusega, kuid mitte veel 24/7 avatud raamatukogu). Järgnevalt mõned fotod:


Esmalt vaade väljast. Asukoht on muidugi suurepärane: keset linna on männipuude alla loodud kultuurikvartal, kus näiteks kõrvalmajas on muusikakool. Edasi näiteid interjöörist ja vahenditest
kolmapäev, 23. märts 2022

säästva arengu teemad raamatukogudes

Säästvast arengust räägitakse praegu palju. Iga tegevusvaldkond üritab selles enda kohta leida ja nägemust paika sobitada. Rahvusvaheliselt on ÜRO raames kokku lepitud 17 säästva arengu eesmärki, mille raamesse enda tegevusi paigutatakse. Raamatukogudes on tegevusi, mis sobituvad neisse eesmärkidesse justkui iseenesest (laenutamine kui taaskasutamine, näiteks) ja ettevõtmisi, millega peaks tegelema, kuid kust otsast alustada?

Jagan siin viidet Põhjamaade esimesele ühisele raamatukogude aastakonverentsile säästva arengu teemadel, mis toimus novembris 2020 ja siin saab kuulata-vaadata mitmeid videoettekandeid, millega Põhjamaades tegeletakse ning kuidas nähtusi enda jaoks mõtestatakse.

Proovitakse nii ühte kui teist, kuid selgub ka, et vaja oleks ühiseid eesmärke ja arusaamu. Näiteks on üheks võtmeküsimuseks säästva arengu eesmärkide saavutamise mõõtmine. Selleks peaks selge olema see, mida me mõõdame kui ka see, kuidas mõõdame - vaja on indikaatoreid, et oleks ühtmoodi arusaamine ja mõistmine.

teisipäev, 19. oktoober 2021

muutumises rahvaraamatukogud

Jagan siin kahte enda artiklit, mis on kirjutatud muutumises rahvaraamatukogude kontekstist lähtuvalt. Esiteks hiljuti Sirbis ilmunud "Muutumises rahvaraamatukogud", mis nimetab muutusi lähtudes teistsugusest ruumivajadusest võrreldes varasema, nö harjumuspärasega.

Ja teiseks neli aastat tagasi ajakirjas Raamatukogu ilmunud artikkel "Astume raamidest välja". Siin leiab ülevaate lähiminevikus käivitunud muutustest ja nende põhjustest.

Kasulikku lugemist! 😎


neljapäev, 16. juuli 2020

pilte Viimsi raamatukogust

Talvel sai valmis uus Viimsi raamatukogu, mis kahtlematult on hetkel kaasaegseim raamatukogu oma ruumilahenduse poolest Eestis. Meenutuseks mõned veebruari algul tehtud pildid:
  
 
 
 
  
  
 

kolmapäev, 20. mai 2020

ettekandepäev "Digiteemad rahvaraamatukogus"

Tänase Tartu linnaraamatukogu ettekandepäeva "Digiteemad rahvaraamatukogus" videoettekanded on kõik järelvaadatavad ja need leiab Tartu linnaraamatukogu youtube'i kanalilt:

Käesoleva aasta ettekandepäeva teema on ajendatud käimasolevast digikultuuriaastast ja kaks aastat tagasi läbiviidud elanikkonna küsitlusest, millest selgus, et Eesti inimesed ei ole eriti kursis sellega, mida raamatukogud neile digitaalkujul pakuvad. Uutmoodi aktualiseeris raamatukogude jaoks digiteemad koroonaviirusest tekkinud eriolukord, mis ongi olnud kõige enam aluseks praeguse ürituse esinejate kaasamisel. Rahvaraamatukogu iseteeninduse võludest ja valudest räägivad Rutt Rimmel Põltsamaa raamatukogust ja Annely Veevo Kärdla linnaraamatukogust. Triinu Seppam-Saar Tallinna Keskraamatukogust räägib sellest, mis seisud on e-raamatute laenutamisega. Ene Loddes Saku Vallaraamatukogust annab ülevaate kohaliku koduloo digiteerimise problemaatikast. Tiia Linnard ja kolleegid Jõhvi Keskraamatukogust tutvustavad, kuidas sündis eriolukorra ajal Raamatukogu TV. Tiina Sulg Tartu linnaraamatukogust räägib toimetamisrõõmudest ja -muredest linnaraamatukogu kirjandusveebi ja blogide näitel.

neljapäev, 20. juuni 2019

sel aastal valmib uus raamatukogu Oslos

Põnev tutvustus sel aastal avatavast uuest raamatukogust Oslos, Deichmani raamatukogust. Tore on vaadata neid uute rahvaraamatukogude lahendusi, kuidas sama ideed ja põhimõtteid saab realiseerida nii erineval moel :)

reede, 7. juuni 2019

Oodi ajendab oode looma

Viimase aasta jooksul olen juhtunud juba kolmel korral Oodit külastama. Kui eelmise aasta juunis oli veel ehitus käimas, detsembris oli maja just avatud, siis nüüd teisipäeval (pool aastat pärast avamist) oli kõik saavutanud mingisuguse sisseelamise järgse tavarütmi. Vahva!
Hoone on arhitektuuriliselt põnev ja juba kiita saanud. Samuti on ta finalistide hulgas maailma 2019. aasta parimaks rahvaraamatukoguks kandideerimisel.
Kolmekordse hoone iga korrus on oma fookuse ja iseloomuga, ning nii on igaühel võimalus leida endale meelepärane keskkond toimetamiseks.
 Juunis 2018 kui käimas on hoogne ehitustöö
  2. korruse nn lebotamise ala veel valmimas ja juba valminuna

 3. korruse huvitav, voogav lagi

 Kolme korrust läbiv põnev keerdtrepp
Maja fassaad detsembris, kui see ei olnud veel päris valmis
Raamatukogu akupankasid ei laenuta, kuid rattaga sõites võib oma seadme akud täis laadida :)
 Stuudiod ja tööruumid 2. korrusel

Lisaks meeldivale paigale, võib ka kõige paremini sobiva asendi töö tegemiseks leida!

neljapäev, 6. juuni 2019

pilte Oblate raamatukogust Firenzes

Oblate raamatukogu on suhteliselt uus raamatukogu (rajatud 2007. aastal) Firenze vanalinnas, kohe Toomkiriku taga. Tegemist on kaasaegse raamatukoguga, mis on leidlikult rajatud nö vanasse keskkonda. Palju on õhku ja avatust! Silma jäi, et koht toimib muuhulgas hästi ka kokkusaamiskohana.
esmaspäev, 1. aprill 2019

digipädevuste edendamisest Leedus

Teadupärast on digiarenduste edenemisega lood Eesti raamatukogudes jätkuvalt nutused. Lähimaades on kõik kuulnud meie e-riigi lahendustest ja nii ollakse vägagi üllatunud kui selgub, et raamatukogud on sellesse edulukku väga vähe kaasatud!
Leedu ühiskonnas on riigi e-teenused Eestiga võrreldes vähem arenenud, kuid raamatukogudes pakutavad e-võimalused on küll meie omadest mitmekesisemad ja rohkemad. Seda siis just rahvaraamatukogude kontekstis, kuna sedapidi jõuab teenus avalikkuseni. Ning sealhulgas ka see, kuidas ühiskond näeb raamatukogusid kodanike digipädevuste arendamisele kaasa aitamas.
"Ühendatud Leedu" (Connected Lithuania) on ettevõtmine, mille raames tahetakse ühiskond kaasata digimaailma, e-teenuseid kasutama ja mille raames on läbi mõeldud ja põhjalikult ette valmistatud ka inimeste koolitamine. Peamiseks koolituspaigaks on rahvaraamatukogud üle maa. Koolitatakse raamatukoguhoidjaid, koostatakse õppematerjalid ja nii on raamatukogud omakorda ettevalmistatud koolitama kodanikke. Lähemalt saab vaadata Leedu e-kodaniku veebilehelt. (Meie e-kodaniku koolitaja koolitused selle ettevõtmisega eriti võrreldavad ei ole, kahjuks.)
Fotol on Utena raamatukogu digihub

Juba varasemalt on silma jäänud Leedu raamatukoguhoidjate aktiivsus erinevate projektide kaudu rahastuse hankimisel. Olles viimasel ajal mitu korda Leedu raamatukogudes käinud, saab tunnistada, et seda märgatakse ka ühiskonnas: raamatukogud üritavad ajaga kaasas käia raskustele vaatamata ning sedasi on nad arvestamist väärivad ja olulised institutsioonid ühiskonnas.
Eesti ei osale Euroopa Liidu digitšempioni programmis, Leedu aga küll (või ka näiteks Taani, Rootsi, Holland jpt). Digitšempioni ülesandeks on digiteemade ja -pädevuste tutvustamine oma riigis ning üheks oluliseks koostööpartneriks on talle raamatukogud.
Eesti ei löö kaasa ka üleeuroopalises ALL DIGITAL Week programmis, kus jälle rahvaraamatukogud saavad suureks abiks olla erinevate digivõimaluste tutvustamisel ja kasutamise toetamisel ning juhendamisel.
Kui me ise nähtavad ei ole ja ei osale, siis ei märka ega tea meid kaasata ka teised.

reede, 29. märts 2019

Utena linnaraamatukogu digihub

Utena raamatukogu algatusel neli naabermaakonna raamatukogu Leedust ja Lätist rajasid oma raamatukogudesse Interreg programmi toel digihub-id ehk perekondadele suunatud digitegevuste keskused (Family Digital Activities Center).
Keskuses on võimalik tegeleda robootikaga, 3D mudelduse, droonide jms-ga (fotod: Utena raamatukogu)
Võimalik on proovida ja enda osavust testida Kinect'i abil, kuid seigelda saab ka virtuaalprillide vahendusel
Rattasõiduga saab minna näiteks virtuaaltuurile kohalike ja/või naabrite vaatamisväärsustega tutvuma

Lisaks tehnikale telliti projekti raames ka spetsiaalset tarkvara, et oleks mida neid seadmeid kasutades kogeda. Väga põnev!